ΦΑΡΑΤΖΗ ΜΩΡΙΣ Α.Ε. - Dental Tribune Greece Business Archive - Περιγραφή

Search Dental Tribune

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μια παράδοση 122 ετών έχει η ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. στον οδοντιατρικό χώρο, αφού βρίσκεται σ’ αυτόν από το 1894, καθιστώντας την αρχαιότερη εταιρεία οδοντιατρικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

 

Το 2013 η ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ ΑΕ μετατράπηκε σε όμιλο με την εταιρεία NEWDENT στη Θεσσαλονίκη και τη νεοσύστατη ESTETIKA, η οποία ανέλαβε την αντιπροσώπευση των σημαντικών και γνωστών οίκων: KaVo, Durr, Melag, VITA και BEGO.

 

Ο όμιλος απασχολεί 40 άτομα, περιλαμβάνοντας εκπαιδευμένους συνεργάτες και εξειδικευμένους τεχνικούς με πολλές γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν λύσεις στα καθημερινά ερωτήματα των οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών. Ο όμιλος διαθέτει πλήρη γκάμα και ποικιλία προϊόντων για τον εξοπλισμό του σύγχρονου οδοντιατρείου και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, ενώ για μεγαλύτερη κάλυψη σε ενημέρωση και service για όλα τα προϊόντα υπάρχουν τοπικοί εκπρόσωποι για τη Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη.

 

Σε όλη τη μακροχρόνια πορεία της η ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες και μεταφέρει από το διεθνή χώρο στην Ελλάδα τα προϊόντα και την τεχνογνωσία που προκύπτουν από τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, ενώ σύντομα θα αποκτήσει και ένα νέο χώρο αποκλειστικά για σεμινάρια και εκπαίδευση οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών.

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
GC, Dentsply DeTrey, Cosmedent, Komet-Brasseler, VDW, AMD Lasers, Frasaco, Heine, Medicom, Premier, RTD, Unident, White Smile, Bisico και άλλες.

 

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
GC, Degudent, Alpha Laser, Adentatec, Freuding, Mihm-Vogt, Reitel, SAM, Schick, Sterngold και άλλες.

 

ESTETIKA
KaVo, Vita, Gendex, Leica, Bego, Melag, Durr, Kettenbach

General Dentistry

advertisement
advertisement