Dental Tribune Greece

Στρατηγικές για εργονομική χρήση των εργαλείων ριζικής απόξεσης

By D. Millar, RDH, MA
March 20, 2014

Φανταστείτε να εργάζεστε ως υγιεινολόγος χωρίς να έχετε εμφανίσει πόνους κατά την εργασία σας. Οι υγιεινολόγοι περιμένουν να εργαστούν για πολλά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Δυστυχώς, μία μακρόχρονη καριέρα στην οδοντική υγιεινή μπορεί να είναι προβληματική αν δεν εφαρμόζονται τεχνικές βελτιωμένης χρήσης και εργονομίας. Πολλοί υγιεινολόγοι εμφανίζουν πόνο, κόπωση και τραυματισμούς που οδηγούν σε μία συντομότερη καριέρα. Η απόξεση δεν αφορά μόνο την αφαίρεση τρυγίας. Αφορά την αφαίρεση τρυγίας και την προστασία μας από τραυματισμούς.

Κατανόηση των εξωστοματικών υπομοχλίων για την πρόληψη τραυματισμού
Η εφαρμογή προστατευτικών εξωστοματικών τεχνικών απαιτεί την απόξεση δοντιών με δύο χέρια, αντί για ένα, για εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης και προώθηση της υγείας και της μακροβιότητας της καριέρας μας. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν στο μη επικρατές χέρι να βοηθά και να ενισχύει το επικρατές ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως εξωτερικά υπομόχλια. Οι τεχνικές ενισχυμένης επεξεργασίας μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής της καριέρας μας στον τομέα της οδοντικής υγιεινής, όπου καταγράφονται στοιχεία εργονομικών διαταραχών.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να μάθουμε τις τεχνικές προστατευτικής χρήσης εργαλείων για πρόληψη τραυματισμών αν ο επεμβαίνων δε γνωρίζει την εφαρμογή εξωστοματικών τεχνικών ενίσχυσης. Διατίθενται πρακτικά σεμινάρια για υγιεινολόγους και οδοντιάτρους που επιθυμούν να εξασκηθούν σε τυπόδοντες, καθώς και ένα νέο βιβλίο που γράφτηκε για τους υγιεινολόγους σε ιδιωτικά ιατρεία με τίτλο ‘’Ενισχυμένη χρήση περιοδοντικών εργαλείων και εργονομία για οδοντιατρεία’’ που δημοσιεύθηκε το 2007. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται εξωστοματικά, ενισχυμένα υπομόχλια σε κάθε περιοχή της στοματικής κοιλότητας, τεχνικές εργονομικής τοποθέτησης που καθοδηγούν τον οδοντίατρο να εφαρμόζει την θέση ‘’ώρα 8’’ έως ‘’ώρα 2’’ γύρω από την οδοντιατρική έδρα για βελτιωμένη πρόσβαση και τονίζει πως μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο για ποιότητα και διάρκεια της καριέρας του επεμβαίνοντα.

Αντίθετα με μερικά χρόνια πριν, πολλές σχολές Υγιεινολόγων εισάγουν τα εξωστοματικά υπομόχλια κατά το πρώτο τρίμηνο προκλινικής εκπαίδευσης. Ο κύριος λόγος είναι πως τα εξωστοματικά υπομόχλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σωστή χρήση ενός ξέστρου υπερήχων. Υπάρχει επίσης περισσότερη ενημέρωση της σημασίας της σωστής εργονομίας των χεριών για την πρόληψη τραυματισμού διατηρώντας το χέρι, τον καρπό και το βραχίονα σε μία ουδέτερη θέση. Με αυτή τη γνώση, οι σχολές υγιεινολόγων χρησιμοποιούν τα ξέστρα υπερήχων, λούπες και προστατευτικά εξωστοματικά υπομόχλια.

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και νωρίτερα, το ξέστρο υπερήχων μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για αφαίρεση εκτεταμένων τρυγιακών εναποθέσεων σε πολλές σχολές υγιεινολόγων. Ήταν σημαντική αρχικά η εκμάθηση της απόξεσης με το χέρι και όχι με ξέστρο υπερήχων. Επίσης, η απόξεση με το χέρι εκείνες τις ημέρες πραγματοποιούνταν με την εφαρμογή τεχνικών εξωτερικής απόξεσης κι όχι εξωστοματικής. Τα εξωστοματικά υπομόχλια και τα ενισχυμένα ρύγχη απόξεσης συχνά εισήχθησαν κατά το δεύτερο έτος του προπτυχιακού προγράμματος στις συγκεκριμένες σχολές.

Ευτυχώς, με τη γνώση των καταγεγραμμένων τραυματισμών στο επάγγελμα, διδάσκονται η σωστή εργονομία των χεριών που ενσωματώνει μία ουδέτερη θέση του χεριού, του καρπού και του βραχίονα ενώ εφαρμόζονται εξωστοματικές τεχνικές σε πολλές σχολές υγιεινολόγων στο πρώτο τρίμηνο του προγράμματος.

Ενσωμάτωση ασκήσεων για τα χέρια
Η δύναμη των χεριών είναι σημαντική για την επιτυχημένη εφαρμογή εξωστοματικών υπομόχλιων. Πρακτικά, η πίεση του υπομόχλιου προσδιορίζει αν η κίνηση του εργαλείου θα ελεγχθεί σωστά. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν μία εκτεταμένη λαβή και επαρκή πίεση που ασκείται έναντι των παρειών του ασθενή και της γνάθου για στήριξη. Η πίεση που θα πρέπει να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και της ημέρας με κάθε ασθενή είναι σημαντική. Αν τα χέρια του επεμβαίνοντα είναι αδύναμα και δε διαθέτουν μυϊκό τόνο και δύναμη, μπορεί να προκύψει τραυματισμός.

Ιδανικά, οι σχολές υγιεινολόγων θα πρέπει να εφαρμόζουν ασκήσεις χεριών για αύξηση της μυϊκής αντοχής, που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του τραυματισμού. Αυτό θα έθετε επίσης μία βάση για τη συστηματική εξάσκηση των χεριών. Η χρήση ελαφρών βαρών καθημερινά μαζί με μπάλες συμπίεσης θα αυξήσουν τη δύναμη, θα βελτιώσουν το μυϊκό τόνο και θα παρέχουν αυξημένη αντοχή. Οι υγιεινολόγοι που το εφαρμόζουν και αποφοιτούν από τη σχολή υγιεινολόγων και εισέρχονται σε ιδιωτικά ιατρεία θα διαθέτουν την απαραίτητη μυϊκή δύναμη και αντοχή για θεραπεία 8-9 ασθενών την ημέρα και θα είναι λιγότερο ευπαθείς στον τραυματισμό.

Αν ο υγεινολόγος είχε πρόβλημα με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα ή οποιοδήποτε άλλο μυοσκελετικό τραυματισμό του άνω μέρους του σώματος, η ενσωμάτωση προστατευτικών τεχνικών ενίσχυσης θα βοηθήσει στη μείωση του επιπρόσθετου τραυματισμού με τη χρήση και των δύο χεριών για απόξεση. Μαζί με αυτό, οι μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες στα χέρια έναντι των μικρότερων μυϊκών ομάδων στα χέρια θα χρησιμοποιηθούν.

Πλεονεκτήματα
Η απόξεση και με τα δύο χέρια με την εφαρμογή προστατευτικών εξωστοματικών τεχνικών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών και θα μειώσει την εμφάνιση τραυματισμού, ειδικά κατά την θεραπεία ασθενών με εκτεταμένες τρυγιακές εναποθέσεις, παρέχοντας τα ακόλουθα οφέλη:

 • Εργασία των χεριών ως μία μονάδα.
 • Παρέχει περισσότερη σταθερότητα στο λειτουργικό χέρι.
 • Βελτιώνει την ισορροπία και των δύο χεριών για τοποθέτηση εργαλείων.
 • Ενσωματώνει ένα σταθερό υπομόχλιο.
 • Βοηθά στην πρόληψη κόπωσης στο χέρι, τον καρπό και το βραχίονα.
 • Αυξάνεται ο έλεγχος της λεπίδας του εργαλείου.
 • Παρέχεται περισσότερη δύναμη.
 • Βελτιώνεται η πλάγια πίεση.
 • Βοηθά στην πρόληψη ολίσθησης των εργαλείων.
 • Βοηθά στη μείωση των πόνων από το χέρι, τον καρπό και το βραχίονα.
 • Προλαμβάνει τραυματισμούς και αδυναμία εργασίας.

Τα οφέλη της εφαρμογής εξωστοματικών υπομοχλίων σε σύγκριση με τα ενδοστοματικά είναι πολλά. Το σημαντικότερο, τα συγκεκριμένα υπομόχλια σταθεροποιούν το χέρι του επεμβαίνοντα. Στη συνέχεια, αυτό βοηθά τα χέρια, τους καρπούς και το βραχίονα να διατηρείται σε μία ουδέτερη θέση. Αυτά τα επιπρόσθετα οφέλη βοηθούν στην προστασία έναντι τραυματισμών που μπορούν να προκύψουν κατά την αποτρύγωση και ριζική απόξεση. Το επάγγελμά μας απαιτεί καλές εργονομικές τεχνικές για να έχουμε διάρκεια στην καριέρα μας. Επομένως, είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές απόξεσης. Τα αποτελέσματα αξίζουν την προσπάθεια και εξασφαλίζουν μία μακροχρόνια καριέρα ως υγιεινολόγος και οδοντίατρος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International