Από Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Πρόεδρο Αθανάσιο Κατσίκη

Search Dental Tribune

Από Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Πρόεδρο Αθανάσιο Κατσίκη

omnipress

omnipress

Δευ. 29 Οκτωβρίου 2012

save

Ερώτηση: - Σε εποχές οικονομικής κρίσης σαν κι αυτή που περνάμε, προσφέρονται εκδηλώσεις όπως το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο να διεξάγεται σε περιοχές εκτός κέντρου ή Αθήνας – Θεσσαλονίκης;  

Απάντηση:
Πιστεύω, πως σ’ αυτές τις εποχές, επιστημονικές εκδηλώσεις μεγάλης απήχησης όπως το Π.Ο.Σ. θα πρέπει να διεξάγονται και στην περιφέρεια, όπου βέβαια υπάρχουν οι προϋποθέσεις διοργάνωσης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους οδοντιάτρους αυτών των περιοχών να τις παρακολουθούν και να αναβαθμίζουν τη γνώση τους. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις αυτές συμβάλουν στην τόνωση της εμπορικής–τουριστικής κίνησης της περιοχής. Υπερθεματίζω την αναγκαιότητα όταν πρόκειται για περιοχές όπως η ακριτική μας Αλεξανδρούπολη.

Ερώτηση:
- Μπορείτε να σχολιάσετε τον τίτλο του Συνεδρίου;
Απάντηση:
Επιστήμη. Τέχνη. Φρόνηση.
Σημαντικές έννοιες, στις οποίες γίνεται αναφορά και από τον Αριστοτέλη, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική τους σημασία και στα δύσκολα σημερινά δεδομένα.
Η επιστήμη που αφορά στην τεκμηριωμένη γνώση, έρχεται να συνδυαστεί με την τέχνη, στοιχεία απαραίτητα για το επάγγελμα το οποίο ασκούμε.
Στις εποχές που διερχόμαστε, η φρόνηση με τη λογική και τη σύνεση που την χαρακτηρίζουν, προσπαθεί να εναρμονίσει το επάγγελμά μας με τα καινούρια δεδομένα, προκειμένου να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Ερώτηση:
- Στο επαγγελματικό Στρογγυλό Τραπέζι της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, γίνεται αναφορά στην επικαιρότητα, την κρίση, καθώς και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σχολιάστε).
Απάντηση:
Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει μία αναφορά στα δύο αυτά θέματα, δεδομένου ότι η επίδραση της κρίσης στην υγεία είναι καθοριστική και αφορά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο φορέα.
Το οδοντιατρικό επάγγελμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις οικονομικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στη χώρα όπου ασκείται. Είναι ένα από τα πρώτα επαγγέλματα που πλήττονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Στη χώρα μας, δεδομένου ότι οι δαπάνες για την οδοντιατρική περίθαλψη βαραίνουν κυρίως μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι στην ουσία ανασφάλιστη. Η συμμετοχή του κράτους σχεδόν ελλείπει.
Το 34% των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία αναλίσκεται στην οδοντιατρική περίθαλψη.
Σε περιόδους αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν ιδίοις εξόδοις (όπως κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης) έχουμε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των οδοντιατρικών υπηρεσιών που εκδηλώνεται με μειωμένο αριθμό επισκέψεων ασθενών και την πραγματοποίηση των απολύτως απαραίτητων εργασιών. Συνέπεια όλων αυτών είναι η μείωση του “τζίρου” κατά 30-40% .

Ερώτηση:
- Ποιές οδοντιατρικές πράξεις εμφάνισαν πτώση στο ιατρείο;
Απάντηση:
Οι πράξεις οι οποίες εμφάνισαν μεγάλη πτώση, αφορούν στην προσθετική, στα εμφυτεύματα, στις όψεις, στη λεύκανση και γενικά στις εργασίες, οι οποίες έχουν αυξημένο κόστος.
Στις νέες αυτές συνθήκες, καλείται ο οδοντίατρος να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως επιτάσσει η σύγχρονη οδοντιατρική.
Προς τούτο, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους, ώστε να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος, ώστε να είναι προσιτές στον ασθενή, προκειμένου να μη μειωθεί η ροή των ασθενών στο ιατρείο.
Στη συζήτηση αυτή, θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε το κατά πόσο ο παράγων «κόστος» παίζει πρωτεύοντα ρόλο και είναι καθοριστικός για την επιβίωση του ιατρείου.
Θα γίνει ανάλυση αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του ιατρείου και τον τρόπο λειτουργίας. Θα προταθούν στρατηγικές, προκειμένου να υπερβούμε την κρίση όπως η συστέγαση, η ομαδική άσκηση, ο ρόλος του δημοσίου οδοντιάτρου, οι παρεμβάσεις στη νομοθεσία των συνδικαλιστικών οργάνων, ιδιωτική ασφάλιση κ.λπ.

Ερώτηση:
- Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
Ο Καθηγητής κ. Ι. Κυριόπουλος θα αναφερθεί στον ενιαίο φορέα υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με προτάσεις ριζοσπαστικές, δεδομένου ότι αυτός ο φορέας απεδείχθη ελλειμματικός και καταστροφικός για την παροχή υπηρεσιών Υγείας.
Απ’ αυτόν το φορέα ουσιαστικά, η οδοντιατρική περίθαλψη απουσιάζει, γίνεται προσπάθεια με 750 περίπου οδοντιάτρους του ΙΚΑ να προσφέρει περίθαλψη σε 9 εκατομμύρια ασφαλισμένους –παγκόσμιος πρωτοτυπία-!!!
Ο φορέας δεν χρωστάει χρήματα στους οδοντιάτρους όπως στους γιατρούς-φαρμακοποιούς, διότι δεν μας εμπεριέχει στη σύνθεσή του.
Δεν μπορεί όμως, να δομείται ενιαίος φορέας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, χωρίς την οδοντιατρική.
Αυτό, αποτελεί απαξίωση της οδοντιατρικής και έμπρακτη αναγνώριση της αδυναμίας παροχής υγείας στον Ελληνικό πληθυσμό.
Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, πως σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που διέρχεται η χώρα μας, η οδοντιατρική δεν μπορεί να συνεχίζει ανασφάλιστη και επιμένουμε στις θέσεις μας για παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης με ελεύθερη επιλογή ιατρού, με αμοιβή κατά πράξιν, ορθολογικά κοστολογημένες και με συμμετοχή του ασφαλισμένου.
Η παρατεταμένη ύφεση και η ανεργία, πέραν των λοιπών συνεπειών στην κοινωνική συνοχή, αποστερούν σημαντικούς πόρους και από την ασφάλιση υγείας και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο το νεοπαγές, αλλά ατελές, εγχείρημα εγκαθίδρυσης δημόσιου μονοψωνίου, το οποίο χρειάζεται σοβαρή επανεξέταση για τη βελτίωσή του.
Η στέρηση εσόδων από την ασφάλιση υγείας, η οποία σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα επιδεινωθεί στην προσεχή περίοδο, επιβάλλει την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εισαγωγή των μέτρων στην πλευρά της προσφοράς και ζήτησης. Υπό την έννοια αυτή, το εγχείρημα αυτό οφείλει να αποτελέσει ένα ιατροασφαλιστικό σύμπλεγμα, του οποίου η δομή παράγει οικονομίες κλίμακας και φάσματος, έλεγχο της δαπάνης, καθώς και συγκράτηση του κόστους. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί τόσο ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με βασικό εργαλείο τις ατομικές επιλογές των χρηστών, καθώς επίσης και την ανταγωνιστική σχέση της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής περίθαλψης, η οποία προάγει την υποκατάσταση προς χαμηλότερου κόστους και πιθανώς υψηλότερης αποτελεσματικότητας φροντίδα.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement