DT News - Greece - Υποτροπή του συνωστισμού των κάτω προσθίων δοντιών μετά την ορθοδοντική θεραπεία

Search Dental Tribune

Υποτροπή του συνωστισμού των κάτω προσθίων δοντιών μετά την ορθοδοντική θεραπεία

επιστημονική ομάδα του DTI

επιστημονική ομάδα του DTI

Τρι. 5 Νοεμβρίου 2013

Αποθήκευσε

Η υποτροπή του συνωστισμού των κάτω προσθίων δοντιών εμφανίζεται σε πολλά ορθοδοντικά περιστατικά, είτε έχει πραγματοποιηθεί εξαγωγή προγομφίων, θεραπεία χωρίς εξαγωγές, εξαγωγή τρίτων γομφίων, μη εξαγωγή ή αγενεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σχετίζεται με α) τη μορφή και τη λειτουργικότητα, β) ζητήματα οδοντικής μάζας, γ) σύγκλειση, δ) σχέση των ΚΓΔ, ε) ανωμαλία μήκους του οδοντικού τόξου, ζ) κληρονομικότητα, η) στοματοπροσωπικούς μύες, θ) ενδοστοματικές δυνάμεις, ι) εξωστοματικές δυνάμεις ή κ) στοματικές έξεις; Ή πρόκειται για συνδυασμό των παραπάνω;
Η βιβλιογραφία είναι γεμάτη με ποιοτικές μελέτες που επιχειρούν να ανακαλύψουν απαντήσεις για την εμφάνιση υποτροπών και παρά τις δεκαετίες ερευνών, ο συνωστισμός των κάτω προσθίων δοντιών παραμένει απρόβλεπτος. Ο βαθμός του πρόσθιου συνωστισμού μετά την ορθοδοντική θεραπεία είναι απρόβλεπτος και ποικίλος και δεν υπάρχουν μεταβλητές πριν την θεραπεία είτε από κλινικά ευρήματα, εκμαγεία, ή κεφαλομετρικές ακτινογραφίες είτε μετά την θεραπεία που να αποτελούν παράγοντες πρόγνωσης.
Για πολλά χρόνια, στην κλινική πράξη η ορθοδοντική θεραπεία χωρίς εξαγωγές μπορεί να οδηγούσε σε υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης συνωστισμού στα κάτω πρόσθια δόντια σε σχέση με την θεραπεία που συνδυάζεται με εξαγωγές δοντιών, αλλά ισχύει αυτό; Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των τρίτων γομφίων στο συνωστισμό των κάτω προσθίων δοντιών βρίσκεται και σε συμφωνία και σε αντίθεση για τις δύο πτυχές του προβλήματος, αλλά τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως οι τρίτοι γομφίοι δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στο συνωστισμό.
Παράλληλες μελέτες συχνά εμφανίζουν διαφορετικά συμπεράσματα και το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για πολυπαραγοντικό πρόβλημα. Σε μία μελέτη σημειώνεται πως τη δεκαετία του ’30 ο Dr.C.Tweed άλλαξε την πορεία της ορθοδοντικής θεραπείας με την αφαίρεση των τεσσάρων πρώτων προγομφίων ως μία πιο σταθερή προσέγγιση για την αποτελεσματική ορθοδοντική θεραπεία. Σημειώνεται, επίσης, πως πενήντα χρόνια αργότερα η εξαγωγή των προγομφίων δεν εμποδίζει το συνωστισμό των κάτω προσθίων δοντιών και πως το επίπεδο προφίλ του προσώπου δεν είναι πάντα αισθητικά αποδεκτό.
Η μορφή και η λειτουργικότητα σίγουρα υπόκεινται της αύξησης και ανάπτυξης στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα και το ρόλο που παίζει το βιολογικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Carlson, η αρχή της μορφής-λειτουργικότητας στην κρανιοπροσωπική βιολογία γενικά ήταν ελκυστική αλλά κυρίως για να εξηγήσει τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ευρεία μορφολογική ποικιλομορφία και την αλλαγή που σχετίζεται με την εξέλιξη του συμπλέγματος. Προσθέτει, επίσης, πως η αρχή της μορφής-λειτουργικότητας είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική στην επεξήγηση των παραλλαγών της κρανιοπροσωπικής μορφολογίας, ανάπτυξης και θεραπευτικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα αίτια σκελετικών ανωμαλιών και ανωμαλιών σύγκλεισης.
Πού καταλήγει, επομένως, η συζήτηση για το συνωστισμό των κάτω προσθίων δοντιών; Πρόκειται για πολυπαραγοντικό πρόβλημα, ένα προϊόν ακατάλληλων ορθοδοντικών θεραπευτικών μεθόδων(ή τεχνικών), τη μορφή έναντι της λειτουργικότητας ή η Γενετική παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ή την αντιμετώπιση του προβλήματος;
Μπορούμε να συζητάμε για τις πολλές πιθανότητες και τους αιτιολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται με το πρόβλημα, αλλά σήμερα δεν μπορούμε να παρέχουμε μία ασφαλή απάντηση στο γρίφο της διατήρησης του ορθοδοντικού θεραπευτικού αποτελέσματος. Αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό στόχο αλλά και ένα σημείο προβληματισμού στην Ορθοδοντική.
Μπορεί να μη βρεθούν ποτέ οι απαντήσεις, κάτι που οδηγεί φυσικά στην τοποθέτηση μόνιμων συγκρατητικών στοιχείων μετά από την ορθοδοντική θεραπεία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε μόνοι όσον αφορά τις γνώσεις μας(ή την απουσία γνώσεων) σε μία ασφαλή απάντηση στο λόγο εμφάνισης του συνωστισμού μετά την θεραπεία επειδή, σύμφωνα με τους ιατρούς συναδέλφους μας στη Mayo Clinic, ακόμη και μετά από χρόνια ερευνών, οι παθολόγοι δεν έχουν βρει θεραπεία για το σύνηθες κρύωμα.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement