Νέο προιόν Ariston BioGel Maker by ariston dental

Search Dental Tribune

Νέο προιόν Ariston BioGel Maker by ariston dental

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Τρι. 30 Ιουνίου 2020

save

Συσκευή παρασκευής Alb-PRF που επιµηκύνει το χρόνο απορρόφησης των µεµβρανών PRF από 2 περίπου εβδοµάδες σε περισσότερο από 4 µήνες1

Μία νέα τεχνική περιλαµβάνει την προσθήκη µιας διαδικασίας θέρµανσης που ακολουθεί τον κύκλο φυγοκέντρισης όπου το PPP (platelet poor plasma) θερµαίνεται σε συγκεκριµένη θερµοκρασία ώστε να µετουσιώσει και να αναδιαµορφώσει την αλβουµίνη πρωτεΐνη. Αυτό επιµηκύνει δραστικά τις ιδιότητες απορρόφησης του PRF.

Καθώς η αλβουµίνη πρωτεΐνη θερµαίνεται και µετουσιώνεται, µεταµορφώνει το υγρό PRF σε µια τρισδιάστατη σταθερή δοµή. Η διαδικασία θέρµανσης συνιστάται από την τροποποίηση της επιφανειακής δοµής της αλβουµίνης προσδίδοντάς της ιδιότητες βραδείας απορρόφησης που ευνοούν τη σταθερότητα όταν το προϊόν επανεµφυτεύεται στους ιστούς του δότη/δέκτη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Βιολογικό filler στην αισθητική του προσώπου (Bio-Filler)
• Μεµβράνη αποκλεισµού για τις τεχνικές της καθοδηγούµενης οστικής αναγέννησης (GBR)
• Κάλυψη του παρειακού παραθύρου στις ανοιχτές ανυψώσεις εδάφους ιγµορείου
• Στις τεχνικές της κάλυψης αποκαλυµµένων ριζών
• Ανάµιξη µε µοσχευµατικά υλικά
• Έγχυση σε περιοδοντικούς θυλάκους -µη χειρουργικά- για ενίσχυση της σταθερότητας

Η συσκευή Ariston BioGel Maker έχει µοντέρνο σχεδιασµό και ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία του Alb-PRF που στηρίζεται στην µετουσίωση των αλβουµινών πρωτεϊνών και την αλλαγή της στερεοδιαµόρφωσής τους, ύστερα από κύκλο θερµικής επεξεργασίας του Liquid PRF για συγκεκριµένο χρόνο σε συγκεκριµένη θερµοκρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εύκολη ρύθµιση και χρήση
• ∆ιάρκεια κύκλου λειτουργίας από 1min έως 99h 59min.
• ∆υνατότητα τροποποίησης ρυθµίσεων
• Αυτόµατη λειτουργία ανίχνευσης βλαβών και ηχητικής ειδοποίησης
• Αυτόµατη λειτουργία θέρµανσης
• Λειτουργία αυτόµατης επαναφοράς για εκτέλεση
• Βαθµονόµηση θερµοκρασίας

Φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας
Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 0°C – 35°C
Σχετική υγρασία: ≤ 70%
Τροφοδοσία: AC220V

1. (Masako Fujioka-Kobayashi, Benoit Schaller, Carlos Fernando De Almeida Barros Mourão, Yufeng Zhang, Anton Sculean & Richard J. Miron (2020): Biological characterization of an injectable platelet-rich fibrin mixture consisting of autologous albumin gel and liquid platelet-rich fibrin (Alb-PRF), Platelets, DOI: 10.1080/09537104.2020.1717455).

 

Δείτε το σχετικό pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement