ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε - Dental Tribune Greece Business Archive - Περιγραφή

Search Dental Tribune

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

Αποθήκευσε

Η εταιρεία Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έχει στόχους της:

 

  • να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της με την έγκαιρη και άρτια παράδοση των προϊόντων της
  • να υποστηρίζει συνεχώς τους πελάτες της με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της πληροφόρησής τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9002 & EN 46002.

General Dentistry

advertisement
advertisement