Η σημασία του συντονιστή της οδοντιατρικής θεραπείας Η γέφυρα για την αποδοχή του σχεδίου θεραπείας

Search Dental Tribune

Η σημασία του συντονιστή της οδοντιατρικής θεραπείας Η γέφυρα για την αποδοχή του σχεδίου θεραπείας

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Greece

By Dental Tribune Greece

Τρι. 31 Ιανουαρίου 2017

save

 Μπορεί να πιστεύετε πως σε δύσκολες οικονομικά περιόδους το τελευταίο που χρειάζεστε είναι ένα νέο μέλος προσωπικού. Για να πετύχει ένα οδοντιατρείο και να ανθίσει σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ωστόσο, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο ανταγωνιστικό και πιο επικερδές.

 Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι με την ύπαρξη ενός συντονιστή της οδοντιατρικής θεραπείας στην ομάδα ή αν ήδη διαθέτετε έναν να τον εκπαιδεύσετε κατάλληλα. Αυτός είναι ένας σχετικά νέος ρόλος για την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά στις ΗΠΑ, όπου αυτός ο ρόλος αποτελεί κεντρικό σημείο κάθε οδοντιατρείου, έχει αποδειχθεί πως αυξάνει δραματικά την αξία της εμπειρίας του ασθενή, μειώνει το χρόνο θεραπείας και αυξάνει την αποδοχή του σχεδίου θεραπείας.
Η εισαγωγή ενός καλά εκπαιδευμένου συντονιστή θα αλλάξει ολόκληρη την προσέγγισή σας στην θεραπεία των νέων ασθενών, καθώς και θα αυξήσει τα κέρδη σας. Ενώ πολλά οδοντιατρεία γνωρίζουν πώς να προσελκύσουν ασθενείς, το ποσοστό αποδοχής της θεραπείας είναι χαμηλό. Η πρώτη επικοινωνία, η πρώτη επίσκεψη και ο επανέλεγχος αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία της εμπειρίας του νέου ασθενή, ωστόσο συχνά αποτελούν μία χαμένη ευκαιρία λόγω έλλειψης δεξιότητας, προσοχής, χρόνου ή και των τριών.
Με βάση την εμπειρία μου, ένα σημαντικό μειονέκτημα των οδοντιατρείων είναι η έλλειψη επιθυμίας να ανατεθεί η διαδικασία διαχείρισης του νέου ασθενή στο προσωπικό ή αυτό που ονομάζουμε ρόλο συντονιστή θεραπείας. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της αντίληψης του οδοντιάτρου πως ο ασθενής επιθυμεί η επικοινωνία να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον οδοντίατρο, απουσίας εμπιστοσύνης που να ενισχύει το ρόλο του προσωπικού ή χρόνου για εκπαίδευση του προσωπικού και τις οικονομικές επιπτώσεις από την εισαγωγή αυτού του νέου ρόλου.
Η ανάθεση της διαχείρισης των νέων ασθενών σε καλά εκπαιδευμένο προσωπικό δεν αποτελεί μία νέα τάση, παρόλο που η εφαρμογή της είναι περιορισμένη στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι προσδοκίες των ασθενών, ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών ιατρείων και οι ανάγκες της ομάδας για εξέλιξη της καριέρας και εργασιακή ικανοποίηση αποτελούν βασικούς λόγους για την εισαγωγή ενός συντονιστή θεραπείας.

Η ιδέα του συντονιστή οδοντιατρικής θεραπείας
Ο συντονιστής θεραπείας είναι κάποιος που με τις κατάλληλες δεξιότητες και εκπαίδευση θα διευκολύνει τη διαχείριση των νέων ασθενών. Γεφυρώνει το κενό μεταξύ του νέου ασθενή, του οδοντιάτρου και του προσωπικού. Ο συντονιστής προάγει και προωθεί τις οδοντιατρικές υπηρεσίες παρουσιάζοντας την πραγματική τους αξία στους προοπτικούς ασθενείς, απελευθερώνει το χρόνο του οδοντιάτρου, αυξάνει το ποσοστό αποδοχής της θεραπείας και κατά συνέπεια αυξάνει τα κέρδη του οδοντιατρείου.
Αναλογιστείτε το χρόνο που αφιερώνεται από τον οδοντίατρο με το νέο ασθενή και υπολογίστε πόσος από αυτό το χρόνο είναι μη διαγνωστικός. Ένας συντονιστής μπορεί συχνά να μειώσει έως και 60% το χρόνο που αφιερώνει ο οδοντίατρος με τον ασθενή. Αντί αυτό να αποτελεί εμπόδιο για τους ασθενείς-που είναι πράγματι η πεποίθηση πολλών οδοντιάτρων-με βάση την εμπειρία μου, οι ασθενείς νιώθουν πιο άνετα με το συντονιστή και επομένως ενημερώνονται καλύτερα. Ο χρόνος με τον οδοντίατρο δεν είναι πάντα χρόνος θεραπείας. Ένα τυπικό παράδειγμα: αν η συνεδρία με ένα νέο ασθενή διαρκεί 30’, αλλά το κλινικό μέρος είναι πρακτικά μόνο 15’, υπάρχουν άλλα δυνητικά διαθέσιμα 15’. Σκεφτείτε την επίδραση αυτών των 15’ για κάθε νέο ασθενή στο πρόγραμμα του οδοντιατρείου.
Ένας καλός συντονιστής θεραπείας θα διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της εμπειρίας του ασθενή, από την παραπομπή έως την έναρξη της θεραπείας και πιθανόν θα αυξήσει την έναρξη νέων θεραπειών. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής. Οι άνθρωποι αγοράζουν από ανθρώπους, επομένως η ανάπτυξη μίας σχέσης και μίας σχετικής οικειότητας μεταξύ του συντονιστή και του νέου ασθενή είναι σημαντικά για την επιτυχία της έναρξης μίας νέας θεραπείας. Ο συντονιστής συζητά ανεπίσημα με το νέο ασθενή πριν την κλινική εξέταση. Αυτό βοηθά όχι μόνο στην ανάπτυξη οικειότητας αλλά και στην απόκτηση καλύτερης αντίληψης σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ασθενή.
Προτείνω σε όλους τους συντονιστές θεραπείας να προσέρχονται στην κλινική εξέταξη για να ακούν και να κατανοούν κλινικά τι είναι δυνατό και τι όχι για να επιτραπεί στο συντονιστή να προσδιορίσει αν θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση της προτεινόμενης θεραπείας σε ένα μεγάλο περιστατικό.
Ο συντονιστής πραγματοποιεί την παρουσίαση της θεραπείας, επαναλαμβάνει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και τις συζητά με τον ασθενή, απαντά στις ερωτήσεις τουκαι διευκρινίζει την προτεινόμενη θεραπεία. Επίσης, συζητά την ενημερωμένη συγκατάθεση του ασθενή, δείχνει φωτογραφίες ανάλογων περιστατικών και αντιμετωπίζει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή προβληματισμούς του ασθενή.
Ο συντονιστής εξηγεί επίσης τους τρόπους πληρωμής και καθορίζει τον καταλληλότερο για τις ανάγκες του ασθενή, καθώς και του παρέχει όλο το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό πριν φύγει από το οδοντιατρείο. Αυτό το ενημερωτικό υλικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει να αντανακλά τις αξίες του οδοντιατρείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών για τις ανάγκες του ασθενή, την οικονομική συμφωνία ή συμβόλαιο, τη διαγνωστική αναφορά, φωτογραφίες του ασθενή(ένα άριστο εργαλείο προώθησης), την ενημερωμένη συγκατάθεσή του και οτιδήποτε άλλο αισθάνεται ο οδοντίατρος πως προσφέρει αξία στη συνεδρία ενημέρωσης.
Πολλοί νέοι ασθενείς χάνονται λόγω απουσίας νέας επικοινωνίας. Ένας καλός συντονιστής επικοινωνεί και προσφέρει κάθε μήνα ενημέρωση για το ποσοστό αποδοχής των νέων θεραπειών για να βοηθήσει στο στρατηγικό σχεδιασμό του οδοντιατρείου. Όλα τα οδοντιατρεία θα πρέπει να διαθέτουν ένα τέτοιο μηχανισμό.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος για το ρόλο του συντονιστή θεραπείας;
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Εξαρτάται από το μέγεθος και τις προσδοκίες του οδοντιατρείου σας και την ποιότητα των υπαρχόντων μελών του προσωπικού. Αν διαθέτετε ένα μέλος στην ομάδα σας που ικανοποιεί τα χαρακτηριστικά ενός συντονιστή θεραπείας και επιθυμεί να αναλάβει αυτή την πρόκληση, τότε η απάντηση είναι πως αυτός είναι ο καταλληλότερος. Έχετε υπόψη σας πως μπορεί να χρειαστεί να καλύψετε την παρούσα θέση αυτού του μέλους της ομάδας.
Ορισμένα οδοντιατρεία περιγράφουν με σαφήνεια το ρόλο ώστε να τον δημιουργήσουν χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουν άλλο προσωπικό. Είτε πρόκειται για πλήρη απασχόληση είτε όχι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων το μέγεθος του οδοντιατρείου, τον αριθμό των οδοντιάτρων ,των εδρών και των ασθενών και των προσδοκιών κέρδους. Πολλά οδοντιατρεία υιοθετούν το ρόλο και παρακολουθούν την πρόοδο και την επίδρασή του. Αυτό συχνά βοηθά την ομάδα να αποδεχθεί την αλλαγή και προσδίδει στον οδοντίατρο τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συντονιστή και πώς θα επηρεαστεί η ανταμοιβή του.
Ο ρόλος του συντονιστή σας θα πρέπει να ταιριάζει με τη νοοτροπία του οδοντιατρείου και των προσδοκιών σας για την θεραπεία των ασθενών σας. Ωστόσο, αν επιλέξετε να υιοθετήσετε το ρόλο αυτό, η μόνη εγγύηση είναι πως θα επωφεληθείτε σημαντικά. Η αύξηση της ομάδας σας με ένα καλά εκπαιδευμένο συντονιστή θεραπείας μπορεί να έχει τεράστιες ανταμοιβές για εσάς, την ομάδα και τους ασθενείς σας.
Η εξατομικευμένη και προσωπική προσέγγιση του συντονιστή στην θεραπεία και την επικοινωνία με τους ασθενείς εμπνέουν εμπιστοσύνη και αυξάνουν την ικανοποίηση των ασθενών σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement