Dental Tribune Greece

Eμφυτεύματα ζιρκονίας VS εμφυτεύματα τιτανίου

By Dental Tribune Greece
December 21, 2018

Με τις ενδιαφέρουσες μικροδομικές της ιδιότητες, η ζιρκονία αποτελεί το υλικό επιλογής για τη νέα γενιά εμφυτευμάτων.

Η ζιρκονία ικανοποιεί αισθητικά αποτελέσματα υψηλής αισθητικής. Μπορούν να αναπαραχθούν ροζ και αισθητικοί ιστοί γύρω από ένα εμφύτευμα, χωρίς να φαίνονται οι υποκείμενοι ιστοί. Αντίθετα με το τιτάνιο, μπορεί να επάγει μακροπρόθεσμη οστική αύξηση με βέλτιστη οστεοενσωμάτωση για το οστό και τα ούλα. Επιπρόσθετα από το λευκό χρώμα, ο χαμηλός συντελεστής ελαστικότητας και η θερμική αγωγιμότητα καθιστούν τα εμφυτεύματα ζιρκονίας μία πολύ ελκυστική εναλλακτική έναντι του τιτανίου στην Εμφυτευματολογία.

Βέβαια η ζιρκονία και το τιτάνιο είναι δύο υλικά με διαφορετικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες για αυτό και δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί στη ζιρκονία η πλήρης γνώση της Εμφυτευματολογίας με τη χρήση τιτάνιου.

Το ζιρκόνιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 40. Το διοξείδιο του ζιρκονίου ή ζιρκονία είναι ένα κεραμικό υλικό χωρίς μεταλλικές ιδιότητες. Είναι το πιο βιοαδρανές και πιο βιοσυμβατό υλικό που διατίθεται σήμερα στην αγορά, χωρίς να έχουν αναφερθεί αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Η ζιρκονία είναι ένα υψηλά βιοσυμβατό υλικό, αλλά χρειάζεται να οστεοενσωματωθεί και να αντέξει στις μασητικές δυνάμεις χωρίς να σπάσει. Θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα καλό υλικό που θα ικανοποιεί όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις για να εμφυτευθεί με επιτυχία.

Σε μελέτη του 2016 πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση και αξιολογήθηκαν η κλινική επιτυχία και το ποσοστό επιβίωσης των κεραμικών εμφυτευμάτων ζιρκονίας μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο λειτουργίας. Οι ερευνητές κατέληξαν πως παρά τη μη διαθεσιμότητα επαρκών μακροπρόθεσμων δεδομένων για να δικαιολογηθεί η χρήση της ζιρκονίας για οδοντικά εμφυτεύματα, τα κεραμικά ζιρκονίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικά την εναλλακτική έναντι του τιτανίου για μία εμφυτευματική λύση χωρίς μέταλλο.

Κατασκευή εμφυτευμάτων ζιρκονίας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κατασκευαστούν εμφυτεύματα ζιρκονίας: με χύτευση και με διαμόρφωση προκατασκευασμένων τεμαχίων. Με την πρώτη μέθοδο κατασκευάζονται εμφυτεύματα με συγκεκριμένο σχήμα και ιδιαίτερα χαμηλή αδρότητα στην επιφάνειά τους. Η διαμόρφωση τεμαχίων από την άλλη πλευρά πραγματοποιείται είτε με μερικώς είτε με πλήρως οπτημένη ζιρκονία. Η κατασκευή ενός εμφυτεύματος με μηχανική επεξεργασία μερικώς οπτημένης ζιρκονίας με τη βοήθεια λογισμικού προσφέρει το πλεονέκτημα της ευκολότερης διαμόρφωσης σε σχέση με τη διαμόρφωση της πλήρως οπτημένης ζιρκονίας. Απαιτεί λιγότερο χρόνο διαμόρφωσης και προκαλεί χαμηλότερη αποτριβή των κοπτικών εργαλείων.

Όταν συγκρίνουμε την τελική επιφάνεια της μηχανικώς επεξεργασμένης ζιρκονίας με τη σκληρή ζιρκονία, η πρώτη αναμένεται να εμφανίζει πιο ομοιόμορφη τελική κατάσταση, δεδομένου πως παραμένει ακέραιη (δεν πραγματοποιείται αμμοβολή ή διαμόρφωση) μετά την τελική όπτηση.

Τα εμφυτεύματα που κατασκευάζονται θα πρέπει να αδροποιηθούν για να οστεοενσωματωθούν. και η αδροποιημένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι πλήρως καθαρή, ελεύθερη ξένων σωμάτων.

Εμφυτεύματα ζιρκονίας ενός και δύο τεμαχίων

Η ζιρκονία εμφανίζεται σε δύο ποικιλίες, τα εμφυτεύματα ενός και δύο τεμαχίων. Τα εμφυτεύματα ενός τεμαχίου προσφέρουν την απουσία μικροκενού μεταξύ εμφυτεύματος και abutment που φαίνεται πως είναι επωφελής. Η χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος, παρόλο που μπορεί να μην ικανοποιεί πάντα τις προσθετικές απαιτήσεις και τα γωνιώδη abutment για να διορθωθεί η οποιαδήποτε απόκλιση στην θέση του εμφυτεύματος, δεν είναι συνήθης. Δευτερογενείς διορθώσεις του σχήματος θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς αυτό επηρεάζει σημαντικά την αντοχή στην θραύση της ζιρκονίας.

Η απόφαση για την επιλογή μεταξύ εμφυτεύματος ενός ή δύο τεμαχίων θα μπορούσε να επηρεαστεί από το σχεδιασμό του εμφυτεύματος, το διαθέσιμο χώρο για την τοποθέτηση του και την προσθετική αποκατάσταση που θα επακολουθήσει.

Σύνδεση εμφυτεύματος-abutment

Η σύνδεση του abutment με το εμφύτευμα πραγματοποιείται με τρεις τρόπους:

  1. κοχλίωση
  2. συγκόλληση
  3. συνδυασμό και των δύο.

 

Κατά την κοχλίωση το υλικό του abutment και της βίδας σύνδεσης έχουν μεγάλη σημασία για την ακεραιότητα του εμφυτεύματος. Με βάση τις γνώσεις μας από τα εμφυτεύματα τιτανίου, η κοχλίωση ενός abutment κατασκευασμένου από το ίδιο υλικό με το εμφύτευμα ήταν ένα φυσιολογικό στάδιο. Ωστόσο, η κοχλίωση ζιρκονίας μέσα σε ζιρκονία, αντίθετα με το τιτάνιο, δεν μπορεί να οδηγήσει σε σφικτή σύνδεση, λόγω της ακαμψίας του υλικού. Αυτή η χαλάρωση πιθανόν θα οδηγήσει σε κάταγμα και αν αυτό συμβεί στο εμφύτευμα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη την θεραπεία. Στην περίπτωση της αποτυχίας του abutment, θα πρέπει να υπολογίσουμε την ευκολία της αφαίρεσης της βίδας του abutment.

Συμπερασματικά θα έλεγε κανείς ότι απαιτούνται νέες επιστημονικές μελέτες για να καλυφθούν κενά όπως η μακροπρόθεσμη κλινική αξιολόγηση όλων των υπαρχόντων συστημάτων εμφυτευμάτων ζιρκονίας. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη δοκιμασία των εμφυτευμάτων τιτανίου δεν μπορούν απλώς να εφαρμοστούν για την παραγωγή και αξιολόγηση των αντίστοιχων εμφυτευμάτων ζιρκονίας. Κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως τη χειρουργική τοποθέτηση και την προσθετική αποκατάσταση θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, σε σχέση με τις ιδιότητες του νέου υλικού.

Πηγή: Implant Tribune, Middle East&Africa Edition, No. 2, Vol. 8, Μάρτιος-Απρίλιος 2018 S. Karapataki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International