Απόσπασμα από την ομιλία του κ. Σαμαρά στην ΔΕΘ σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση.

Search Dental Tribune

Απόσπασμα από την ομιλία του κ. Σαμαρά στην ΔΕΘ σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση.

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Greek University Reform Forum (www.gurforum.org)

By Greek University Reform Forum (www.gurforum.org)

Δευ. 20 Σεπτεμβρίου 2010

save

– Αλλά και η πολιτική για την Καινοτομία, την ευρεσιτεχνία και την πατέντα, είναι περίπου στα αζήτητα. Όπως και όλες οι λεγόμενες «ενδογενείς πηγές ανάπτυξης».

Ακόμα και Έλληνες του Εξωτερικού που θα ενδιαφέρονταν, ενδεχομένως, να κατοχυρώσουν στην Ελλάδα τις πατέντες τους πηγαίνουν αλλού. Δεν χάνουν εκείνοι. Εμείς χάνουμε.
–Η πολιτική για την Έρευνα, στα αζήτητα κι αυτή. Κι όμως θα μπορούσε να ενισχυθεί όχι με δαπανηρές πολιτικές, αλλά με έξυπνες πολιτικές. Όχι μόνο με κρατικά λεφτά (που δεν υπάρχουν τώρα), αλλά και με ιδιωτικά, αν υπήρχαν τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα. Το επιβάλλει άλλωστε και η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Αλλά κι αυτή στα αζήτητα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement