“Βone Regeneration is my Passion” Ιstvan Urban

Search Dental Tribune

“Βone Regeneration is my Passion” Ιstvan Urban

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Τρι. 30 Ιουνίου 2020

save

Τον Prof.Istvan Urban, θα απολαύσουμε τον 3 & 4 Ιουλίου στη σκηνή του Master Minds vol.III, στην Αθήνα. Θέμα της ολοήμερης ομιλίας του; Τί άλλο; Tεχνικές ανάπλασης ιστών. Οστική και ιστική αναγέννηση, διάγνωση και διαχείριση επιπλοκών μετά από αύξηση φατνιακής ακρολοφίας.

Στην Ελλάδα είστε ιδιαίτερα δημοφιλής και γνωστός όσον αφορά τον τομέα της  κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης. Σήμερα η Εμφυτευματολογία κλίνει προς την προσθετικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Ποιά είναι η θέση της οστικής ανάπλασης στη σύγχρονη θεραπεία με εμφυτεύματα, σύμφωνα με την εμπειρία σας;

Ιstvan Urban: H οστική ανάπλαση έχει καταστεί ακόμη πιο απαραίτητη στην προσθετικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα σημεία του στόματος, όπως η πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement