Συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατριακής Ομοσπονδίας Αθανάσιου Κατσίκη

Search Dental Tribune

Συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατριακής Ομοσπονδίας Αθανάσιου Κατσίκη

Dental Tribune International

Dental Tribune International

Τρι. 5 Οκτωβρίου 2010

Αποθήκευσε

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο αποτελεί πλέον θεσμό για την Ομοσπονδία σας. Μετά από τριάντα χρόνια εμπειρία, πιστεύετε ότι υπηρετούνται οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου;

Απάντηση: Όντως το πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο αποτελεί θεσμό για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Έχει αποδείξει στη διαδρομή του ότι εμπεριέχει μια δυναμική που το καθιστά ικανό να προσαρμόζει τον βηματισμό του με επιτυχία στα επιστημονικά επίκαιρα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας.
Ίσως θα έπρεπε στη θεματολογία του να αναφέρονται περισσότερα επαγγελματικά θέματα, τα οποία ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία είναι καθοριστικά για τον επαγγελματία οδοντίατρο. Μια ενότητα από αυτά λοιπόν τα θέματα, αναλύονται στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο με έγκριτους επιστήμονες του είδους, ώστε να ολοκληρωθεί η επιστημονική και επαγγελματική δομή του συνεδρίου.
Ο μεγάλος αριθμός των συναδέλφων που παρακολουθούν τα Π.Ο.Σ. δίνει την ευκαιρία για συνάντηση παλιών συμφοιτητών, καθώς και φίλων και γνωστών, οι οποίοι αναπολούν τα περασμένα και συγχρόνως συζητούν για τις εξελίξεις του επαγγέλματος οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε αυτούς και σε πολλούς και στα παιδιά τους. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, βοηθούν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και φέτος θα υπάρξει η ευκαιρία ώστε να ξεναγηθούν οι σύνεδροι μας στους χώρους του Μουσείου της Ακρόπολης.

Ερώτηση: Σε μια εποχή με ιδιαιτερότητες, όπως αυτή που διανύουμε, τι σηματοδοτεί το συγκεκριμένο συνέδριο;

Απάντηση: Ο οδοντίατρος με τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις που αφορούν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του, έχει αποδείξει τη συνέπεια ως λειτουργός υγείας, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συγκυρίες.
Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εκτιμώντας αυτές τις ιδιαιτερότητες, έρχεται να βοηθήσει τον επαγγελματία οδοντίατρο προτείνοντας του εναλλακτικές στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του. Για τον λόγο αυτό, στο Στρογγυλό Τραπέζι της Ε.Ο.Ο. δίνεται αρκετός χρόνος, ώστε να υπάρξει διάλογος και να δοθούν απαντήσεις από επιστήμονες εκτός του χώρου μας, ειδικούς στα οικονομικά και νομικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή.
Οι ομιλητές θα αναλύσουν τις σύγχρονες τάσεις άσκησης της Οδοντιατρικής και θα αναφερθούν στους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλιστική κάλυψη και τη μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Η οικονομική κρίση επηρεάζει τον σύγχρονο οδοντίατρο. Ωστόσο, δημιουργούνται νέες δυναμικές και προκλήσεις για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο στην πραγματοποίηση του συνεδρίου και τι προσδοκά η Ομοσπονδία από τη συνεργασία αυτή;

Απάντηση: Ο ρόλος των εμπορικών επιχειρήσεων στα Π.Ο.Σ. είναι σημαντικός, οι εξελίξεις των εργαλείων και υλικών είναι άρρηκτα συνδυασμένες με την επιστημονική σύγχρονη εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών.
Η συνεργασία με τις εμπορικέ επιχειρήσεις, όπως βλέπουμε και από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εφαρμογές, συντελεί σημαντικά στην εφαρμογή του θεσμού της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης.

Ερώτηση: Σε κάθε συνέδριο η θεματολογία προσδιορίζει και το επιστημονικό επίπεδο, παράγοντα εν τέλει σημαντικό για την επιτυχία του εγχειρήματος. Από ποιους και με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της θεματολογίας αυτής;

Απάντηση: Η θεματολογία σε κάθε Π.Ο.Σ. ορίζεται απ’ την Οργανωτική Επιτροπή μέρος της οποίας είναι η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία φροντίζει να την εναρμονίζει κατά το δυνατόν με τον τίτλο του Συνεδρίου.
Επειδή αναφερόμαστε στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το οποίο έως τώρα γίνεται με τη συμβολή των δύο Οδοντιατρικών Σχολών, η επιλογή της θεματολογίας αναφορικά με το επιστημονικό μέρος του Προγράμματος γίνεται κατά κανόνα το παρελθόν με επιστημονικές εκδηλώσεις και διαθέτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη γνώση και την εμπειρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement