Συνέντευξη με τον κ. Αθανάσιο Υφαντή, Πρόεδρος του Ο.Σ.Α.

Search Dental Tribune

Συνέντευξη με τον κ. Αθανάσιο Υφαντή, Πρόεδρος του Ο.Σ.Α.

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Dental Tribune Greece

By Dental Tribune Greece

Κυρ. 4 Ιουνίου 2017

save

 Κύριε Πρόεδρε, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, η παράταξη που ηγείσθε, για μια ακόμη θητεία, πήρε την απόλυτη πλειοψηφία και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες. Που οφείλεται αυτό;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες εργάστηκε μεθοδικά, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του κλάδου αλλά και του κοινωνικού συνόλου σε θέματα στοματικής υγείας.
Ενισχύσαμε θεσμικά το Σύλλογο με νέες αρμοδιότητες, διευκολύνοντας παράλληλα τους συναδέλφους σε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, οι βεβαιώσεις λειτουργίας οδοντιατρείων και των οδοντιατρικών διαγνωστικών εργαστηρίων και οι άδειες χρήσης ακτινολογικού εξοπλισμού εκδίδονται πλέον από τον Σύλλογό μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των συναδέλφων.
Σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης, πετύχαμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την ετήσια εισφορά των μελών .
Επιδείξαμε σημαντική επιστημονική δράση. Συνδιοργανώσαμε με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, ενώ συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία ο θεσμός των Επιστημονικών Ημερίδων με το σύστημα μοριοδότησης, στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης Συνεχείς είναι οι ενημερωτικές μας εκδόσεις. Σημαντικές παρεμβάσεις κάναμε και στα φαινόμενα που ταλαιπωρούν τον κλάδο, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της ανυπαρξίας μιας Εθνικής Πολιτικής για την Στοματική Υγεία, που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία φαινόμενων παρασιτισμού στο επάγγελμα μας .

Τι εννοείτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η οικονομική κρίση και η απουσία της οδοντιατρικής από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει οδηγήσει πολλούς ασθενείς στην αναζήτηση φθηνών λύσεων για την αντιμετώπιση των οδοντικών τους προβλημάτων. Το γεγονός αυτό, εκμεταλλεύονται κάποιοι, οι οποίοι αντιποιούνται το οδοντιατρικό επάγγελμα με δέλεαρ τις φθηνές υπηρεσίες.

Μπορείτε να μας πείτε κάποια παραδείγματα;

To πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το θέμα της λεύκανσης των δοντιών, που εκτελείται από μη οδοντιάτρους και σε χώρους που δεν διαθέτουν βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου. Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε και δημοσιοποιήσαμε το πρόβλημα. Καταστήσαμε σαφές στους ασθενείς ότι η λεύκανση αποτελεί οδοντιατρική πράξη και πρέπει να γίνεται από οδοντιάτρους και μόνο σε οδοντιατρεία.
Μάλιστα, μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας διενεργήθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) έλεγχος σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών εκτός οδοντιατρείου και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάσθηκε μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η έκθεση αυτή υιοθετεί πλήρως τις απόψεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λεύκανση δοντιών είναι οδοντιατρική πράξη και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που έχει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.
Πρέπει να σημειώσω ότι η λεύκανση αποτελεί θεραπευτική πράξη αφού συνιστά παρέμβαση σε υποεπιφανειακούς οδοντικούς ιστούς και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο αφού προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, οδοντιατρική εκτίμηση και διάγνωση της κατάστασης των δοντιών, λήψη αποτυπωμάτων προκειμένου να κατασκευασθεί νάρθηκας για την τοποθέτηση του λευκαντικού υλικού και χρήση ειδικών λυχνιών για την διάσπαση του υλικού. Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιείται παραπλανητικά ό όρος λεύκανση δοντιών, ενώ πρόκειται για απλή απομάκρυνση χρωστικών ουσιών από τα δόντια, που δρα επιφανειακά.

Παρατηρούνται και άλλες περιπτώσεις παράνομης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όποιος παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχει λάβει βεβαίωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος, χωρίς να έχει εγγραφεί στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο και σε χώρο που δεν έχει λάβει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος χωρίς τις άνω προϋποθέσεις συνιστά ποινικό αδίκημα και μάλιστα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως.
Η πιο πρόσφατη είναι η περίπτωση οδοντοτεχνίτη που παρείχε οδοντιατρικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με καταγγελία που περιήλθε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, ο οδοντοτεχνίτης αυτός εκτελούσε με αμοιβή οδοντιατρικές πράξεις όπως η εξαγωγή δοντιών και η κατασκευή οδοντοστοιχίας χωρίς προηγούμενη λήψη αποτυπωμάτων από οδοντίατρο και χωρίς να ακολουθεί τις οδηγίες του οδοντιάτρου και σε χώρο που δεν διαθέτει την προβλεπόμενη βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου. Ήδη καταθέσαμε εναντίον του μήνυση ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα.
Εδώ όμως θέλω να τονίσω ότι Θα πρέπει να κατανοήσουν και οι ασθενείς ότι οι παρεμβάσεις μας αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και των ιδίων των ασθενών. Οι φθηνές λύσεις, και ιδίως κάτω του κόστους, όπως αυτό πρέπει να καθορίζεται στα πλαίσια μιας ορθολογικά λειτουργούσας επιχείρησης , συνήθως δεν ταυτίζονται με καλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και στην προοπτική του χρόνου η φθηνή λύση καθίσταται ιδιαίτερα ακριβή από την ανάγκη αποκαταστάσεων των προβλημάτων που δημιουργεί.

Πως βλέπετε το μέλλον της Οδοντιατρικής στην χώρα μας ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Σε επιστημονικό επίπεδο βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των πανεπιστημιακών σχολών θεωρείται κορυφαίο αλλά και ο ΟΣΑ συμβάλει στην συνεχή επιμόρφωση, με την τακτική διοργάνωση των επιστημονικών ημερίδων.
Όμως, και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει την οδοντιατρική . Είναι αδιανόητο η οδοντιατρική να μην παρέχεται στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης. Και μάλιστα σήμερα, που από όλους αναγνωρίζεται ότι η καλή στοματική υγεία και σημαντικός παράγοντας για την συνολικότερη υγεία του ανθρώπου. Δυστυχώς, και στο πρόσφατο σχέδιο νόμου, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας για την μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η Οδοντιατρική βρίσκεται στο περιθώριο.
Και βέβαια , πρέπει να στηρίξει και τον οδοντίατρο. Η συνεχής φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, η μείωση του κύκλου εργασιών- οι ασθενείς απευθύνονται πλέον στον οδοντίατρο μόνο όταν πονάνε, η αύξηση των οφειλών προς τους οδοντιάτρους ως συνέπεια και της οικονομικής αδυναμίας των ασθενών έχουν οδηγήσει σε δραματική κατάσταση πολλούς συναδέλφους. Αποτέλεσμα αυτών, η υποαπασχόληση και η φυγή αξιόλογου επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό.
Η ουσιαστική ένταξη των οδοντιάτρων στην Πρωτοβάθμια Υγεία θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας στους πολίτες αλλά και την πολιτεία και θα συντείνει στην βελτίωση των δεικτών στοματικής υγείας. Η ανάδειξη της επιστήμης μας και η σημασία της για την γενικότερη υγεία του ανθρώπου, η ένταξη της στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η διακοπή της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό, η διευκόλυνση του Οδοντιάτρου στην καθημερινότητα του με την χρήση της τεχνολογίας και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου άσκησης της οδοντιατρικής, αποτελούν τους βασικούς άξονες της δράσης μας για την επομένη τριετία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement