Προσαρμογή του θεραπευτικού σχεδιασμού

Search Dental Tribune

Προσαρμογή του θεραπευτικού σχεδιασμού

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Καθώς το βαρύ κάπνισμα μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επούλωση του περιεμφυτευματικού οστού, οι χειρουργοί θα πρέπει να σκεφτούν την προσαρμογή του πρωτοκόλλου φόρτισης των εμφυτευμάτων σε καπνιστές, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Δευ. 27 Νοεμβρίου 2017

save

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα συγκρίθηκε η σταθερότητα των εμφυτευμάτων και η απόκριση των περιεμφυτευματικών ιστών σε βαρείς καπνιστές και μη καπνιστές

Kαι βρέθηκε πως το κάπνισμα δεν επηρέαζε τη συνολική επιτυχία της χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Ωστόσο, το κάπνισμα προκαλούσε πιο αργή επούλωση του οστού γύρω από τα εμφυτεύματα. Επομένως, τα εμφυτεύματα άρχιζαν να οστεοενσωματώνονται σημαντικά αργότερα σε σχέση με τους μη καπνιστές.

Στη μελέτη τοποθετήθηκαν 45 εμφυτεύματα ΙΤΙ στη μερικά νωδή κάτω γνάθο 32 ανδρών, εκ των οποίων οι 16 ήταν βαρείς καπνιστές και οι 16 δεν κάπνιζαν καθόλου. Εκτιμήθηκαν η σταθερότητα των εμφυτευμάτων και η απόκριση των περιεμφυτευματικών ιστών στις 3, 4, 6, 8 και 12 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Παρόλο που τα εμφυτεύματα και στις δύο ομάδες εμφάνιζαν οστεοενσωμάτωση στο τέλος της 12ης εβδομάδας, η διαδικασία επούλωσης διέφερε σημαντικά μεταξύ μη καπνιστών και βαρέων καπνιστών. Στους μη καπνιστές, η σταθερότητα βελτιώθηκε και τα εμφυτεύματα ενσωματώθηκαν καλύτερα στο οστό μετά τη δεύτερη εβδομάδα. Στην ομάδα των καπνιστών, ωστόσο, τα εμφυτεύματα ξεκίνησαν να οστεοενσωματώνονται και να γίνονται πιο σταθερά μετά την Τρίτη εβδομάδα. Υπό το φως των ευρημάτων, οι ερευνητές ανέφεραν πως οι χειρουργοί πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξουν το τυπικό πρωτόκολλο φόρτισης για ασθενείς που είναι βαρείς καπνιστές. Επιπρόσθετα, οι καπνιστές θα πρέπει να γνωρίζουν πως η συνήθειά τους προάγει την απώλεια του οστού της ακρολοφίας και την περαιτέρω ανάπτυξη περιοδοντικών θυλάκων και να οδηγήσει, επομένως, σε επιπλοκές ακόμη και μετά την οστεοενσωμάτωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement